O nas

Stowarzyszenie „Słoneczko” w Skaryszewie jest organizacją działającą na rzecz dzieci z różnorakimi niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Potrzeba powołania stowarzyszenia zrodziła się w 2013r., w krótkim czasie od momentu powstania oddziałów specjalnych i klas integracyjnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew. Od tamtego momentu wiele zmieniło się na lepsze w zakresie kształcenia i dostępu do edukacji dzieci niepełnosprawnych na terenie naszej gminy, lecz mimo to jest jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Dlatego jednym z naszych celów  jest wspieranie pracy terapeutów i tworzenie odpowiednich warunków do edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poprzez dostęp do profesjonalnego i specjalistycznego sprzętu.

Problem osób niepełnosprawnych w naszej gminie jest bardzo rozległy i dotyczy wielu płaszczyzn. Pragniemy, aby nasze miasto stawało się miejscem coraz bardziej otwartym na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz propagującym ideę inkluzji społecznej i edukacyjnej. Chcemy, aby dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodziny miały możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym oraz wsparcia ze strony  środowiska w którym mieszkają.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy.